فایل ورد  بررسی و معرفی خانه های هوشمند و ویژگی آنها و آشنایی با انواع سیستم های بکار رفته در خانه های هوشمند، در  102 صفحه قابل ویرایش.

فایل ورد  بررسی و معرفی خانه های هوشمند و ویژگی آنها و آشنایی با انواع سیستم های بکار رفته در خانه های هوشمند، در  102 صفحه قابل ویرایش.

فایل ورد  بررسی و معرفی خانه های هوشمند و ویژگی آنها و آشنایی با انواع سیستم های بکار رفته در خانه های هوشمند، در  102 صفحه قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:

خانه هوشمند، مجموعه اي از تكنولوژي ها و سرويس ها در شبكه اي خانگي براي بهبود كيفيت زندگي است. كه در سال هاي اخير بسيار گسترش يافته و به جزء جدايي ناپذير تمامي ساختمان هاي مسكوني وغير مسكوني تبديل شده است. تكنولوژي كه چه از نظر بهبود كيفيت زندگي و چه از نظر صرفه جويي درمصرف انرژي بسيار سودمند است. تكنولوژي خانه هوشمند بيشتر از يك ده است كه مفهوم شبكه وسايل و تجهيزات را در خانه معرفي كرده است. بيشتر ابزارهايي كه در سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي شوند مي توانند در سيستم خانه هوشمند مجتمع سازي شوند. شبكه خانه هوشمند شامل زير سيستم هاي ناهمگون است كه نيازمند برقراري ارتباط و تبادل داده با يكديگرند تا بتوانند با هم همكاري داشته باشند و وظايف مشترك را به درستي اجرا نمايند. در اين رابطه دو مسئله وجود دارد:

 اول برقراري ارتباط بين سيستم ها و دوم همكاري و انجام وظايف مشترك است. در اين پروژه به بررسي و مقايسه ي تكنولوژي هاي ارتباطي خانه هوشمند و سیستم های بکار رفته در آن پرداخته ایم و با توضیحاتی در مورد نحوه ی کارکرد نمونه ای از تجهیزات ساخت یکی از شرکت های داخل ایران سعی شده تا حد امکان بصورت ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی نحوه ی کارکرد ، جانمایی و سیم کشی این تجهیزات را توضیح دهیم.

 

چكيده 

پيشگفتار

ابزارها و تكنولوژي هاي خانه هوشمند  

سيستم هاي خانه هوشمند  

تكنولوژي خانه هوشمند  

وسيله هاي خانه هوشمند  

قابليت همكاري  

تكنولوژي هاي ارتباطي خطوط برق  

X10  

INSTEON   

LonWorks  

مديريت و طراحي شبكه  

HomePlug  

تكنولوژي هاي بي سيم با برد كوتاه 

Bluetooth  

Zigbee  

Z‐Wave  

BMS چیست؟ 

خواستگاه اتوماسیون در ساختمان  

تعریف BMS  

نکته فنی (پروتکل) 

خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS  

یک ویژگی بسیار مهم (ارتباط بین اجزاي سیستم)

سیستم هوشمند  

روشنایی اتوماتیک Autolight 

روشنایی اتوماتیک در هنگام استراحت شبانه 

انتخاب مناطق روشنایی اتوماتیک   

تنظیم زمان در روشنایی اتوماتیک   

رفع اشکال سنسورهاي حرکتی با تنظیم زمان ها

تنظیم حالت شب/ روز 

سیستم اعلام سرقت   

سیستم اعلام حریق  

شرایط ایده آل:

سیستم اعلام نشت گاز 

سيستم هاي آبياري باغچه و غذادهي به حيوانات خانگي  

شیر برقی گاز 

سیستم کنترل تردد (کارتخوان و قفل برقی) 

سیستم تلفن کننده

توزیع فرمان در یک خانه هوشمند  

ریموت کنترل  

مانیتور لمسی  

نحوه توزیع برق در یک خانه هوشمند  

نحوه سیم کشی رادارها در خانه هوشمند  

نحوه سیم کشی سیستم اعلام حریق  

جانمایی سنسورهاي دود 

اعلام نشت گاز 

جانمایی سنسورهاي گاز

منابع  


[1] Smart Home